Jogi nyilatkozat

A Gordium Kft minden jogot fentart az oldallal kapcsoltos valamennyi adattal és információval kapcsolatban.

Adatvédelmi nyilatkozat

Gordium Kft. ("Gordium Team") tiszteletben tartja a személyes adatokat és elkötelezett azok védelme tekintetében. Gordium Team a jelen adatvédelmi nyilatkozattal ad tájékoztatást a cég adatvédelmi eljárásmódjáról, gyakorlatáról és az Ön által az online módon történő információgyűjtés során választható lehetőségekről, valamint az összegyűjtött információ felhasználásának módjáról. Webhelyeinket úgy építettük fel, hogy általánosságban Gordium Team Interneten történő meglátogatásához nem szükséges azonosítania magát vagy bármely személyes információt kiadnia. Ezt a közleményt mind honlapunkon, mind minden egyes Gordium Team weblap alján könnyen elérhetővé tesszük.

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat által érintett webhelyek
Ez a adatvédelmi nyilatkozat az összes Gordium Team tulajdonában lévő webhelyre és doménre, és a kizárólagosan tulajdonában lévő fiókvállalatra érvényes ("Gordium Team webhelyek"). A nem Gordium Team által üzemeltetett webhelyekre mutató hivatkozások (linkek) A Gordium Team webhelyek az Ön kényelme és informálása céljából harmadik személyekhez tartozó webhelyekre mutató hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhatnak. Ezen hivatkozások használatával elhagyja a Gordium Team webhelyet. Gordium Team sem a kapcsolódó webhelyeket, sem azok adatvédelmi eljárásmódját nem felügyeli, mely eltérhet a Gordium Team által követett adatvédelmi eljárásmódtól. Gordium Team semmilyen harmadik személyhez tartozó webhelyet vagy tartalmat sem képvisel vagy helyesel. Azokra a személyes adatokra, amelyeket döntése alapján Gordium Team-el kapcsolatban nem lévő harmadik személy részére kiad, Gordium Team adatvédelmi nyilatkozata nem vonatkozik. Azt javasoljuk, hogy alaposan nézze át harmadik személyek titoktartási irányelveit, mielőtt azok részére bármilyen személyes információt kiad. Egyes harmadik személy cégek úgy dönthetnek, hogy az Ön személyes adatait megosztják Gordium Team-el, erre a megosztásra a harmadik személy cég adatvédelmi eljárásmódja vonatkozik.

2. A gyűjtött információk típusai
Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a személyes információkra, a nem személyes adatok gyűjtésére és az összesített jelentésekre. Személyes információ minden olyan információ, amely összefüggésben áll az Ön nevével vagy személy szerinti azonosságával. Gordium Team arra használja a személyes információt, hogy jobban megismerve az Ön igényeit és érdeklődési körét jobb szolgáltatást nyújthasson. Ha úgy dönt, hogy megadja nekünk személyes információit, úgy biztosítjuk, hogy ezeket az információkat kizárólag a Gordium Team-el való felhasználói kapcsolat támogatására használjuk fel. Komolyan vesszük a belénk helyezett bizalmat. Ennek megfelelően az Ön személyes információit Gordium Team másoknak nem adja el, nem adja bérbe, és nem adja lízingbe. Egyes Gordium Team webhelyeken termékeket vagy szolgáltatásokat rendelhet, információt kérhet, marketing vagy támogatást nyújtó anyagokra iratkozhat fel, regisztrálhatja magát a Gordium Team szolgáltatásokkal kapcsolatosan, vagy állásra jelentkezhet Gordium Team-nél. Az Ön által az ezeken a lapokon részünkre megadott személyes információk tartalmazhatják a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet, felhasználó azonosítókat és jelszavakat, számlázási és tranzakciós információt, hitelkártya információt, kapcsolattartási preferenciákat, tanulmányi és foglalkozási hátteret, és állással kapcsolatos érdeklődési adatokat. Amennyiben valamely hitel iránt folyamodik, további, például jövedelemre, társadalombiztosítás számra és bankkapcsolatokra vonatkozó járulékos információ megadását kérjük. Ezt az információt pénzügyi szolgáltatónk használja fel hitelkérelme elbírálásához. Webhelyeink, szolgáltatásaink vagy kommunikációink személyre szabásához, továbbá termékeink és szolgáltatásaink javításához kérhetjük, hogy lásson el személyes vagy hivatásbeli érdeklődésére, demográfiai adataira, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalataira vonatkozó információval. Ennek a járulékos információnak a megadása az Ön döntésétől függ. Nem személyes adatok körébe tartoznak mindazon olyan felhasználásra és szolgáltatásra vonatkozó adatok, amelyek nem kapcsolódik egy meghatározott személy azonosságához. Gordium Team ezt a nem személyes információt összegyűjti és kielemzi annak a kiértékeléséhez, miképpen használják a látogatók a Gordium Team webhelyeket. Az általunk gyűjtött nem személyes adatok közé tartoznak a Gordium Team webhelyeken belül meglátogatott weblapok, a gordium.hu-n belül meglátogatott URL [1]-ek, a böngésző típusa és az IP-cím  [2]. A legtöbb nem személyes adatot cookiek  [3] vagy más elemző technikák révén gyűjtjük. A Gordium Team weboldalak alkalmazhatnak és tartalmazhatnak cookie-kat, WebBeacon-okat és más technikákat adatelemzés és személyre szabási szolgáltatások céljára. Gordium Team más weblapokon is elhelyez olyan reklámokat, amelyek cookie-kat alkalmazhatnak.

3. Gyerekekkel kapcsolatos adatvédelmi eljárásmód
Gordium Team elkötelezetten védi a gyerekek személyes adatait, és bátorítja a szülőket és gondviselőket, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési körének alakításában. Gordium Team nem gyűjt szándékosan semmilyen információt 13 évüket be nem töltött gyerekektől, és webhelyeivel nem a 13 évüket be nem töltött gyerekeket célozza meg.

4. Az összegyűjtött információ felhasználása
Gordium Team arra használja fel az Ön személyes információit, hogy ellássa önt szolgáltatásokkal, és hogy jobban megérthesse az Ön igényeit és érdeklődési körét. Pontosabban Gordium Team arra használja fel a személyes információkat, hogy segítséget nyújtson önnek egy tranzakció vagy egy megrendelés lebonyolításához, hogy kommunikáljon Önnel, hogy szolgáltatást és támogatást nyújtson, hogy tájékoztassa Önt a legújabb szolgáltatásokról és előnyökről, hogy személyre szabja a reklám ajánlatokat, és hogy személyre szabjon bizonyos Gordium Team webhelyeket. Adott esetben Gordium Team felhasználhatja az Ön személyes információit arra, hogy piackutatás céljából Gordium Team termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan kapcsolatba lépjen Önnel. Lehetőséget adunk Önnek, hogy az ilyen jellegű kommunikációk vonatkozásában megválassza saját adatvédelmi preferenciáit (lásd a 7. szakaszt, "Adatvédelmi preferenciák"). A hitelkártya információkat kizárólag fizetési műveletekhez és a csalások elkerülésére használjuk. Bizalmas személyes információt csak ahhoz gyűjtünk, hogy pénzügyi szolgáltatónk részére elősegítsük a hitelbírálatot, és kizárólag az Ön beleegyezésével osztjuk meg vele. A hitelkártya információkat és a bizalmas személyes adatokat sem pénzügyi szolgáltatónk, sem a Gordium Team semmilyen más célra nem használja, és nem tárolja annál hosszabb ideig, mint ami a szolgáltatások nyújtásához szükséges, kivéve, ha Öntől olyan kérés érkezik, hogy Gordium Team a hitelkártya információit jövőbeli vásárlásokhoz őrizze meg. Az online módon gyűjtött személyes adatokat olyan információkkal is összekapcsolhatjuk, amelyeket Ön Gordium Team részére más módon, például termékregisztráció, telefonos ügyfélszolgálat, vagy nyilvános események, például vásárok vagy szemináriumok során adott meg. A Gordium Team-nek megadott személyes adatokat azok megerősítése, tárolása és egyszerűsített felhasználói információ kezelés céljából Gordium Team megyei, tartományi és országhatárokon át továbbíthatja. Gordium Team a nem személyes adatokat összegzi, hogy statisztikai jelentéseket készíthessen a Gordium Team webhelyek használatáról, sebességéről és hatékonyságáról. A nem személyes adatokat a felhasználókkal kapcsolatos tapasztalatok, a használhatóság és a webhely tartalom javítására használja.

5. Akikkel megosztjuk az Ön információit
Gordium Team nem ad el, ad bérbe vagy ad lízingbe másoknak Önre vonatkozó személyes információt. Gordium Team nem osztja meg az Ön személyes információit harmadik személyekkel, kivéve az Ön termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kérelmeinek az intézése során. Erre jóváhagyást kérünk Öntől, amikor megadja nekünk a kért információkat. Gordium Team megosztja a felhasználói információkat a Gordium Team tulajdonában lévő üzleti szereplőkkel a Gordium Team érdekében működő cégekkel, de csak a 4., "Az összegyűjtött információ felhasználása" szakaszban leírt módon. Gordium Team komplett termékek, szolgáltatások és felhasználói megoldások szállítására úgy szerződik harmadik személy szolgáltatókkal és beszállítókkal, ahogy a 4., "Az összegyűjtött információ felhasználása" szakaszban leírtuk. A beszállítók és szolgáltatók kötelezettek a Gordium Team érdekkörében kapott információ bizalmas kezelésére, és semmilyen más célra nem használhatják fel, csak hogy azok segítségével a Gordium Team részére biztosított szolgáltatásokat megvalósítsák. Ezek a szolgáltatók személyükben változhatnak, vagy Gordium Team további, más szolgáltatókkal szerződhet, hogy a fogyasztókat jobban kiszolgálja. Gordium Team semmilyen személyes információt nem oszt meg harmadik személlyel az Ön írásbeli beleegyezése nélkül, ha csak végrehajtási eljárás, végzés vagy helyi jogszabály azt kötelezővé nem teszi. Gordium Team vagy hozzátartozó partnerei más üzleti partnerekkel egyesülhetnek vagy azokba beolvadhatnak, vagy vagyonát egészben vagy részben más megszerezheti. Ilyen egyesülés vagy vagyonszerzés bekövetkezése esetén Gordium Team minden ésszerű igyekezetet megtesz annak érdekében, hogy Önt értesítse abban az esetben, ha az egyesülés vagy vagyonszerzés következtében az Ön személyes információi teljes egészében vagy részben az Ön további kiszolgálása érdekében megosztásra kerülnek.

6. Az Ön számára nyitva álló lehetőségek
Gordium Team lehetőséget kínál Önnek arra, hogy termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó különböző információkat kapjon. Ön előfizetése révén meghatározott termék- és szolgáltatás-specifikus információkat és Gordium Team-re vonatkozó marketing kommunikációt fogadhat. A Gordium Team-re vonatkozó marketing kommunikáció magában foglalhat új termékinformációkat, speciális ajánlatokat, vagy meghívást piackutatásban való részvételre. Lehetőséget adunk Önnek arra, hogy a Gordium Team-el normál postai úton, elektronikus postában ill. telefonon kommunikáljon. Kérjük nézze át a 7. szakaszt további útmutatásokért. Törekszünk arra, hogy a Ön által előnyben részesített megoldásokat valósíthassuk meg. Ez a lehetőség nem vonatkozik azonban olyan kommunikációkra, amelyek megrendelés teljesítésének a céljából, szerződésekkel, támogatásokkal, termékbiztonsági figyelmeztetésekkel vagy meghajtóprogram frissítésekkel kapcsolatosak.

7. Az Ön adatvédelmi preferenciái  [4]
Nem előfizetéses szolgáltatások Gordium Team nem használja fel az Ön személyes információit más célra, mint amit akkor nevezett meg, amikor Ön az adatokat rendelkezésre bocsátotta. Nem kapcsolódó felhasználásra példa speciális ajánlatokra, termékinformációra és marketing üzenetekre vonatkozó kommunikációk küldése. Ön azonban dönthet úgy, hogy az ilyen típusú nem előfizetéses kommunikációkat is kéri, és megkapja, ha követi az alábbi utasításokat. Előfizetéses szolgáltatások Annak érdekében, hogy az Ön által kifejezetten kért kommunikációk (például e-mail híranyagok, szoftver frissítések, stb.) vételét leállítsa, hajtsa végre az alább felsorolt módszerek valamelyikét: – Válassza ki az e-mail-ben "leiratkozás" hivatkozást, vagy kövesse a leiratkozási utasításokat, amelyek minden egyes előfizetési közleményben, kommunikációban megtalálhatók. – Menjen vissza arra a honlapra, vagy honlapokra, ahol eredetileg regisztrálta magát és kívánságait, és kövesse a leiratkozási utasításokat. – Írjon a Gordium Team adatvédelmi csoportjának (Elérhetőség); ennek során bizonyosodjon meg arról, hogy helyesen adja meg nevét, e-mail címét, postai címét valamint a Gordium Team előfizetés(ek)re és regisztráció(k)ra vonatkozó fontos információkat.

8. Az Ön személyes információi és harmadik személy cégek
Néhány Gordium Team által kínált szolgáltatás Gordium Team-el kapcsolatban nem álló harmadik személy cég szolgáltatásával áll összeköttetésben. Ezek közül egyes harmadik személy cégek felkínálják Önnek a lehetőséget, hogy az Ön által megadandó vagy megadott személyes adatokat egyaránt megoszthatja mind a Gordium Team, mind pedig az illető cég között. Például: egyetlen Gordium Team weblapon több különböző eladótól származó szoftver termék regisztrálása, kommunikáció kérése Gordium Team marketing- vagy megoldás-partnereitől, vagy egy megrendelés teljesítésének engedélyezése viszonteladó részére. Gordium Team az Ön személyes adatait és információit ezekkel a harmadik személy társaságokkal mindaddig nem osztja meg, ameddig Öntől erre felhatalmazást nem kap.

9. Hozzáférés az Ön információihoz, és az információk pontossága
Gordium Team törekszik az Ön személyes információinak aktualizálására. Megfelelő technikát, adatkezelési eljárásokat és irányelveket valósítottunk meg, hogy folyamatosan pontos felhasználói adatokkal rendelkezzünk. Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy hozzáférjen saját információihoz, ide értve mindazon ésszerű törekvést, hogy online hozzáférést valamint lehetőséget biztosítsunk az Ön számára saját információi módosításához. Személyes adatainak és biztonságának védelmében indokolt lépéseket teszünk, például jelszó és felhasználó azonosító bekérésével, az Ön személyes azonosságának az ellenőrzésére, mielőtt engedélyezzük a személyes adatokhoz való hozzáférést. A Gordium Team webhelyek egyes részein a hozzáférés meghatározott egyének számára jelszavak és egyéb személyi azonosítók használata révén korlátozható. Saját személyes információjának a megtekintésére és módosítására a leghatékonyabb módszer az, hogy visszatér arra a weblapra, amelyen eredetileg megadta személyes adatait, és a weblapon található utasítások szerint jár el.

10. Biztonságos információ kezelés
Gordium Team törekszik az Ön által részére megadott információk védelmére. Jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása, az adatpontosság fenntartása, az információ megfelelő felhasználásának a biztosítása céljából Gordium Team megfelelő fizikai és ügykezelési eljárásokat alkalmaz az összegyűjtött információk védelme érdekében. Bizalmas adatok, például hitelkártya-információ gyűjtése és továbbítása során Gordium Team SSL kódolást alkalmaz. Az SSL kódolás célja, hogy az információt rajtunk kívül más számára elolvashatatlanná tegye. Ez a biztonsági intézkedés akkor aktív, ha böngészőjének alján a böngésző típusától függően vagy egy bezárt lakat, vagy egy kulcs látható. A hitelkártya számokat kizárólag fizetések lebonyolítására használjuk fel, más célra nem használjuk. A valósidejű fizetési műveletek részeként Gordium Team egy jogellenes felhasználást megakadályozó szolgáltatás előfizetője, mely szolgáltatás Önnek és Gordium Team-nek fokozott biztonsági szintet nyújt, hogy az Ön pénzügyi adatainak védelme érdekében védekezzen a hitelkártya csalások ellen.

11. Jelen nyilatkozat változásai
Amennyiben Gordium Team online adatvédelmi nyilatkozata módosul, a módosításokat és változásokat feltesszük, és jelen dokumentum felülvizsgálati dátumát frissítjük, hogy Ön mindig tudhassa, milyen információkat gyűjtünk online módon, azokat miképpen használjuk fel, és ezzel kapcsolatosan Önnek milyen választási lehetőségei vannak. A nyilatkozat anyagi módosításai vonatkozásában Gordium Team az érintett felhasználókat értesíti.

12. Kapcsolatfelvétel
Az Ön véleménye fontos számunkra. Amennyiben megjegyzése vagy kérdése van adatvédelmi eljárásmódunkkal kapcsolatosan, kérjük küldje el azt a Gordium Team adatvédelmi csoportjának az info at gordium.hu címre, vagy töltse ki kapcsolat-felvételi nyomtatványunkat.


[1] Egy URL (Uniform Resource Locator) a dokumentumok és más erőforrások globális címe a világhálón. Például a http://www.gordium.hu/ a fő Gordium Team honlap URL címe.
[2] Egy IP cím egy TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) hálózatban lévő számítógép vagy eszköz, például a világhálóhoz kapcsolódó számítógép vagy eszköz azonosítója. A hálózatok a TCP/IP protokollt használják fel arra, hogy az IP cím alapján információt irányítsanak a címzetthez. Más szavakkal, egy IP cím egy olyan szám, amely automatikusan hozzárendelődik az Ön számítógépéhez, amikor Ön böngészni kezd az Interneten, lehetővé téve a webszerverek számára, hogy helyileg is beazonosítsák az Ön számítógépét. A számítógépeknek IP címre van szükségük ahhoz, hogy a felhasználók kommunikálni, böngészni és vásárolni tudjanak az Interneten.
[3] A "cookie" egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén.
[4] A címzett számára szabad kéretlen üzleti célú levelet küldeni, de biztosítani kell számára annak lehetőségét, hogy valamilyen módon, levél elküldésével vagy listára való feliratkozással letiltsa a további levelek küldését.

E-mail: Elérhetőség